웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Thời sự

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Đăng ký

Đăng ký ebản tin điện tử của thành phố Gangneung

Hãy đăng ký ebản tin điện tử của thành phố Gangneung. Bạn có thể nhận được thông tin về thành phố Gangneung qua email.

Đồng ý cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân

 • 1. Mục đích cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích gửi bản tin điện tử và các tin tức khác.

 • 2. Các mục thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng

  Các mục thông tin bắt buộc: giới tính, email

 • 3. lưu giữ thông tin cá nhân và thời gian sử dụng

  Thời gian duy trì và sử dụng: Cho đến khi hủy đăng ký

 • Để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, thông tin cá nhân được thu thập được mã hóa và xử lý.

  Người dùng có quyền từ chối đồng ý về việc cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân
  (Tuy nhiên, nếu người dùng từ chối đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân, bản tin và các tin tức khác sẽ không thể được gửi đi và thông tin email đã đăng ký sẽ không được lưu trữ dưới dạng dữ liệu.)

Thu tập thông tin để đánh giá ảnh hưởng tùy giới tính
Nếu muốn hủy đăng ký, vui lòng điền vào email đã nhập và nhấn nút hủy đăng ký bên dưới.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동