웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Giao dịch bất động sản của người nước ngoài

Giao dịch bất động sản ở Hàn Quốc

Có một số cách để tìm nhà ở tại Hàn Quốc. Có một cách để tìm nhà bằng cách xem quảng cáo trên đường và tìm nhà, nhưng phương pháp chung là sử dụng công ty môi giới bất động sản. Nếu nhờ nhân viên kinh doanh bất động sản họ có thể giúp bạn kiểm tra những vấn đề cần kiểm tra, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi ký hợp đồng giúp giao dịch an toàn hơn kể cả vấn đề pháp lý. Nếu sử dụng dịch vụ công ty môi giới bất động sản, phải trả một khoản phí pháp lý ấn định theo giá nhà, nhưng sẽ hữu ích nếu kiểm tra trước phí môi giới trực tuyến.

Hiện tại, phí môi giới bất động sản được quy định theo giá giao dịch. Nếu họ yêu cầu phí môi giới quá cao, mình có thể báo cáo cho Trung tâm Báo cáo Môi giới Bất hợp pháp được cài đặt trong bộ phận địa chính của thành phố, quận hoặc trung tâm hành chính tại quận.

Hợp đồng

Hợp đồng phải được ký với chủ nhà. Hợp đồng ghi rõ thời gian cư trú, số tiền đặt cọc và số tiền thuê nhà hàng tháng. Tuy nhiên, đôi khi, thay vì ký hợp đồng trực tiếp với chủ nhà, có thể lại làm hợp đồng với người thuê phòng trọ và thanh toán tiền đặt cọc cho người đó. Trong trường hợp này, nếu chủ nhà không chấp nhận các điều khoản trong hợp đồng, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả. Vì vậy, khi làm hợp đồng, phải xác nhận chủ sở hữu căn nhà là ai, đồng thời xác nhận các giấy tờ (giấy xác nhận con dấu và giấy ủy quyền) của chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền trước khi ký hợp đồng. Nếu nhìn vào bản sao có chứng thực của sổ đăng ký bạn có thể biết ngay chủ nhà là ai và có thể dễ dàng cấp qua Internet. Nên kiểm tra sổ đăng ký nhiều lần ngay lập tức trước khi thanh toán cho từng khoản thanh toán đợt 1, thanh toán thanh toán đợt 2 và thanh toán còn số dư.

 • Các vấn đề phải được ghi trên hợp đồng
  • Thời hạn hợp đồng
  • Số tiền hợp đồng (tiền đặt cọc và tiền thuê hàng tháng)
  • Vị trí căn nhà (Địa chỉ ghi trong bản sao y và địa chỉ ghi trong hợp đồng phải trùng khớp).
  • Số tiền và thời gian thanh toán của khoản trả đợt 1, khoản thanh toán đợt 2, khoản còn số dư
  • Chữ ký hoặc dấu tay của chủ nhà và người thuê(dấu vân tay)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동