웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Điện/nước/gas

Điện

Khi sử dụng điện, phải trả tiền điện mà mình sử dụng. Tất cả các thời hạn thanh toán khác nhau tùy theo khu vực. Hóa đơn tiền điện có thể được thanh toán bằng cách đến ngân hàng hoặc chuyển khoản điện tử.

nước

Khi sử dụng nước, bạn phải trả tiền cho nước mình sử dụng. Mức phí thì phải trả hàng tháng. Khi kiểm tra các khoản phí mà bị tính phí quá nhiều bạn cần kiểm tra xem nuóc có bị rò rỉ không.

Đường ống nước có thể bị đóng băng và vỡ khi thời tiết lạnh. Nên bịt ống nước sát bên ngoài bằng quần áo cũ để chặn luồng hơi lạnh.

Ga thành phố

Mở van trung gian khi sử dụng gas và đóng van trung gian khi không sử dụng. Khi sử dụng gas LPG và gas thành phố, điều quan trọng là phải kiểm tra an toàn gas. Để kiểm tra rò rỉ khí gas, trộn bột giặt và nước theo tỷ lệ 1: 1 và bôi vào ống nối với gas. Nếu xuất hiện bong bóng có nghĩa là đã bị rò rỉ gas cần phải sửa chữa càng sớm càng tốt.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동