웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Luật tiêu chuẩn lao động

Luật tiêu chuẩn lao động

Luật này được ban hành nhằm đảm bảo và cải thiện đời sống cơ bản của người lao động bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về điều kiện làm việc và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia một cách cân bằng.

Hợp đồng lao động

Đề cập đến việc giao kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lúc ký hợp đồng cần thống nhất những vấn đề quan trọng như lương, giờ làm, nghỉ, lễ, nghỉ.

Dành cho người đăng ký địa phương
 • Nếu bạn là người nước ngoài, bạn phải trả phí bảo hiểm cho tháng trước ngày 25 của tháng ngay trước đó (tuy nhiên, phí bảo hiểm phát sinh khi đạt được bằng cấp trở về trước được cộng vào phí bảo hiểm ban đầu). Phí bảo hiểm trung bình cho tất cả người đăng ký sẽ bị tính vào tháng 11, và phí bảo hiểm cho năm '21 là 131,790 won.
 • Người nước ngoài thường trú tại Hàn Quốc với tình trạng cư trú F5 hoặc F6 đóng phí bảo hiểm giống như người Hàn Quốc trước ngày 10 của tháng tiếp theo.
Giờ làm việc

Đối với những nơi làm việc có từ 5 nhân viên trở lên áp dụng Luật Tiêu chuẩn Lao động, số giờ làm việc tiêu chuẩn mỗi tuần không được vượt quá 40 giờ không kể thời gian nghỉ giải lao và số giờ làm việc mỗi ngày không được vượt quá 8 giờ không kể thời gian nghỉ giải lao.

Nợ lương
 • Nợ lương có nghĩa là người sử dụng lao động không trả lương vào ngày trả lương định kỳ.
 • Xử lý đơn hàng
  • 01
   Tư vấn và báo cáo sự cố (Văn phòng Dịch vụ Dân sự Văn phòng Lao động địa phương)
  • 02
   Tham gia văn phòng lao động và điều tra tìm hiểu thực tế
  • 03
   Điều tra tìm hiểu thực tế
  • 04
   Sau khi tìm hiểu thực tế, nếu vi phạm pháp luật thì ra lệnh ngừng kinh doanh như thanh toán tiền, hàng
  • 05
   Nếu người sử dụng lao động không tuân thủ, sẽ bị xử lý bằng biện pháp tư pháp (truy tố), v.v.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동