웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Cấp chứng chỉ/chứng minh

Giấy chứng nhận chứng minh về xuất nhận cảnh

Đối tượng

Công dân, người nước ngoài

Cơ quan cấp chứng chỉ

Cục quản lý XNC tại đianj bản, cơ quan liên quan ngoại nhân, toà thị chính của TP, huyện(gun) hoặc quận(gu) và văn phòng thị trấn(eup), xã(myeon), phương(dong) (bất kể nơi cư trú)

Các nội dung bao gồm trong chứng chỉ

Thông tin cá nhân như họ và tên, Số hộ chiếu được sử dụng gần đây nhất và ngày xuất nhập cảnh

Các tài liệu cần thiết

Đơn xin, chứng minh thư, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền, chứng minh thư của người uỷ quyền hoặc bản sao chứng minh thư

Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài

Đối tượng

Người nước ngoài đã đăng ký (cư trú hiện tại, cư trú trước đây)

Cơ quan cấp chứng chỉ

Cục quản lý XNC tại đianj bản, cơ quan liên quan ngoại nhân, toà thị chính của TP, huyện(gun) hoặc quận(gu) và văn phòng thị trấn(eup), xã(myeon), phương(dong) (bất kể nơi cư trú)

Các nội dung bao gồm trong chứng chỉ

Các nội dung đăng ký người nước ngoài theo các thủ tục được quy định trong 「Đạo luật kiểm soát xuất nhập cảnh」

Các tài liệu cần thiết

Đơn xin, chứng minh thư, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền, chứng minh thư của người uỷ quyền hoặc bản sao chứng minh thư

Giấy chứng nhận thông tin về việc cư trú trong nước cho đồng bào có quốc tịch nước ngoài

Đối tượng

Công dân nước ngoài khai báo cư trú trong nước (cư trú hiện tại, cư trú trước đây)

Cơ quan cấp chứng chỉ

Cục quản lý XNC tại đianj bản, cơ quan liên quan ngoại nhân, toà thị chính của TP, huyện(gun) hoặc quận(gu) và văn phòng thị trấn(eup), xã(myeon), phương(dong) (bất kể nơi cư trú)

Các nội dung bao gồm trong chứng chỉ

Thông tin cá nhân như họ tên, tình trạng lưu trú, 체Tất cả các nội dung cần khai báo về nơi cư trú trong nước như tình trạng lưu trú, thời gian lưu trú, địa chỉ, v.v., Thông tin về người nhà sống chung

Các tài liệu cần thiết

Đơn xin, chứng minh thư, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền, chứng minh thư của người uỷ quyền hoặc bản sao chứng minh thư

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동