웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về công việc thị chính

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Hướng dẫn về toà thị chính

Hướng dẫn các tầng của toà thị chính

Hướng dẫn các tầng của toà thị chính - từng tầng, bộ phận, phòng, ban
từng tầng bộ phận, phòng, ban
Tầng 18
 • Văn phòng Vụ trưởng Vụ Môi trường Kinh tế
 • Bộ phận Kinh tế Việc làm
 • Bộ phận Hỗ trợ Doanh nghiệp
 • Ban Vận tải cầu cảng
 • Ban Xúc tiến ITS
 • Đoàn thúc đẩy tự trị đặc biệt
 • Ban Tự trị đặc biệt
Tầng 17
 • căn tin
Tầng 16
 • Tổng công ty phân phối thực phẩm nông thủy sản Hàn Quốc
 • Quỹ bảo lãnh tín dụng Gangwon
 • Phòng sản xuất video
Tầng 15
 • Sở Đại dương và Thủy sản
 • Công đoàn cảng, làng chài Hàn Quốc
 • Công đoàn hỗ trợ công ty vừa và nhỏ (G-TEP)
Tầng 14
 • Bộ Năng lượng
 • Ban nước thải
 • Cục Lâm nghiệp
 • Cây xanh
Tầng 13
 • Ban chăn nuôi
 • Văn phòng công vụ
 • Kiểm toán viên
 • Trung tâm báo chí
Tầng 12
 • Phòng Thảm họa và An toàn
 • Cục Đường bộ
 • Sở Xây dựng
 • Phòng Tình huống Thiên tai và An toàn
Tầng 11
 • Giám đốc Văn phòng Kinh doanh Cấp thoát nước
 • Ban chính sách nước sạch, nước thải
 • Bộ phận Môi trường
 • Phòng kế toán
Tầng 10
 • Văn phòng Giám Đốc Hành chính
 • Ban Kế hoạch ngân sách
 • Bộ phận Hỗ trợ Doanh nghiệp
 • Bộ phận hỗ trợ hành chính
Tầng 9
 • Văn phòng vụ trưởng du lịch văn hoá
 • Ban chính sách du lịch
 • Ban phát triển du lịch
 • Giáo dục thể chất
 • Ban Di sản văn hóa
Tầng 8
 • Thị trường
 • Phó thị trưởng
 • Phòng hỗ trợ vấn đề tình cảm công dân
 • Văn phòng dịch vụ tiếp dân
 • Phòng cuộc họp
 • Phòng tình huống
Tầng 7
 • Sở Kiến trúc
 • Nhà ở và
 • Ban Dân số gia đình
 • Phòng hành chính nông nghiệp
Tầng 6
 • Cục Giao thông đô thị
 • Sở TP.
 • Bộ phận Tái sinh đô thị
 • Bộ phận Giao thông vận tải
 • Lưu thông tài nguyên và
Tầng 5
 • Cục phúc lợi nhân dân
 • Phòng chăm sóc trẻ em
 • Ban Người khuyết tật
 • Phòng tư vấn
 • Bộ phận Chính sách Phúc lợi
Tầng 4
 • Ban Công nghệ thông tin
 • Trung tâm giáo dục thông tin
Tầng 3
 • Phòng họp video
 • Tổng đài dịch vụ dân sự
Tầng 2
 • Thính phòng
 • Phòng họp lớn
 • Phòng họp nhỏ
 • Trung tâm văn hóa sách Gangneung
 • Hiệp hội trưởng thôn, tổ trưởng
 • Hội đồng cố vấn thống nhất hòa bình dân chủ
 • Văn phòng Hội đồng Cư dân
 • Phòng điều khiển và cảnh báo dân sự
Tầng 1
Văn phòng dịch vụ dân sự tổng hợp (bên phải)
 • Văn phòng đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận khiếu nại
 • bộ phận địa chính
 • NH Nonghyup
Văn phòng dân sự thuế (bên trái)
 • Cục thuê
 • Bộ phận thu tiền
 • Ngân hàng Shinhan

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동