웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hoá

Trung tâm gia đình Gangneung
Trung tâm gia đình Gangneung

Đây là một tổ chức nhằm giúp mọi công dân và các gia đình đa văn hóa sống ở Gangneung có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau cho công dân để cải thiện mối quan hệ thân thiện trong gia đình và hỗ trợ định cư ổn định tại Hàn Quốc thông qua các chương trình khác nhau dành cho người nhập cư kết hôn.

  • Địa chỉ48 Okgaro (tầng 2 và 3), thành phố Gangneung, Gangwondo
  • Liên hệ+82-33-648-3019 (Fax +82-33-651-3147)

Giới thiệu doanh nghiệp trung tâm

Giới thiệu doanh nghiệp trung tâm - Phân loại, Tên doanh nghiệp, Giới thiệu doanh nghiệp cung cấp thông tin
Phân loại Tên doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp
Mối quan hệ gia đình Hỗ trợ vai trò của bố mẹ Hỗ trợ bố mẹ mang thai và sinh con, hỗ trợ bố mẹ trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, phụng dưỡng bố mẹ, giáo dục giá trị của hôn nhân, hỗ trợ vai trò của người cha, hỗ trợ cho tuổi trung niên và tuổi già
Hỗ trợ vai trò cặp đôi Lớp học cặp đôi
Hỗ trợ gia đình trước và sau khi ly hôn Chương trình và tư vấn dành cho các cặp vợ chồng hoặc gia đình đơn thân gặp khó khăn trong hôn nhân
Hỗ trợ cải thiện mối quan hệ gia đình đa văn hóa Chương trình Bố mẹ Con cái Gia đình Đa văn hóa
Dự án tạo môi trường song ngữ Huấn luyện phụ huynh, chương trình tương tác giữa bố mẹ /con cái, chương trình song ngữ
Hỗ trợ Tăng trưởng Trẻ em trong Gia đình Đa văn hóa Cải thiện mối quan hệ bố mẹ con cái, phát triển xã hội, tư vấn tâm lý, chương trình hoạch định tương lai
Tư vấn gia đình Xung đột trong gia đình và các tình huống vấn đề qua điện thoại, tư vấn phỏng vấn
Chăm sóc gia đình Dự án hỗ trợ tăng cường lực lượng gia đình Giúp các gia đình phục hồi vai trò và củng cố sự độc lập về tình cảm và kinh tế của họ thông qua quản lý trường hợp liên tục để giải quyết các vấn đề phức tạp của các gia đình dễ bị tổn thương và khủng hoảng
Cuộc sống gia đình Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và gia đình cho các gia đình có thu nhập kép Chương trình giáo dục và trải nghiệm cải thiện mối quan hệ gia đình
Hỗ trợ định cư ban đầu cho các gia đình đa văn hóa Chương trình định cư ban đầu (chữa cháy, phòng chống tội phạm, kinh tế tài chính, luật, nhân quyền, giáo dục bầu cử, v.v.), giáo dục tiếng Hàn thời ban đầu
Người di cư kết hôn Hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật Thông dịch, dịch thuật và cung cấp thông tin cho người nhập cư kết hôn(Tiếng Trung, tiếng Phi-lip-pin, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật)
Hỗ trợ việc làm cho người nhập cư kết hôn Học bằng lái xe, đào tạo giảng viên truyền miệng truyện cổ tích song ngữ
Chương trình một gia đình Chương trình phù hợp với các hộ gia đình một người
Mạng lưới an toàn hòa nhập xã hội
  • Hỗ trợ học tập trước và sau khi đến trường
  • Hỗ trợ ổn định tình cảm và việc làm nghề nghiệp cho trẻ em trong độ tuổi đi học của các gia đình đa văn hóa
Cộng đồng địa phương với gia đình Các nhóm tự giúp theo nhà nước Các nhóm tự giúp theo nhà nước
Nhóm tự giúptích hợp Nhóm tự giúptích hợp
Trung tâm Chia sẻ Chăm sóc Trẻ em Chung
  • Sử dụng trung tâm chia sẻ chăm sóc trẻ chung
  • Các chương trình thông thường (giáo dục ngoại ngữ và các hoạt động thủ công toàn diện)
  • Hợp tác hỗ trợ cùng nhau để chăm sóc trẻ em
Gói hỗ trợ định cư từng giai đoạn Giáo dục kiến thức cơ bản, lớp cấp chứng chỉ hỗ trợ việc làm
Chương trình thân thiện với gia đình Chương trình trải nghiệm văn hóa thân thiện với gia đình
Công việc viêng thăm Daieum(kết nối tất cả) cho người di cư kết hôn Tham quan Chương trình Nâng cao Nhận thức Đa văn hóa
Đời nhà báo khôn ngoan Nhóm quảng bá doanh nghiệp và cung cấp thông tin sức khỏe gia đình công dân
Dự án hỗ trợ học tiếng Hàn Hỗ trợ tài liệu du học Hàn Quốc cho con em các gia đình đa văn hóa
Nâng cao nhận thức và cộng đồng địa phương Lễ hội Hello, bỏ vào cả thế giới.
Kinh doanh riêng biệt Hỗ trợ phát triển ngôn ngữ của trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Đánh giá và đào tạo sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi
Dự án hỗ trợ giáo dục thăm gia đình đa văn hóa
  • Dịch vụ giáo dục tiếng Hàn
  • Dịch vụ giáo dục phụ huynh
  • Dịch vụ giáo dục trẻ em
Quản lý trường hợp gia đình đa văn hóa Các dịch vụ phúc lợi xã hội phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của các gia đình đa văn hóa đang gặp nhiều khó khăn và hỗ trợ giải quyết vấn đề
Hỗ trợ trao quyền cho người nhập cư kết hôn 17 chương trình giáo dục tiếng Hàn từng bước và hội nhập xã hội cho người nhập cư kết hôn và trẻ em nhập cư

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동