웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Trang web hữu ích

Một bộ sưu tập các trang web hữu ích

Một bộ sưu tập các trang web hữu ích - Phân loại, Địa chỉ trang web, Tổ chức điều hành, Dịch vụ được cung cấp sự cấp
Phân loại Địa chỉ trang web Tổ chức điều hành Dịch vụ được cung cấp
Kinh doanh công cộng Cơ quan xúc tiến sức khỏe và gia đình Hàn Quốc Thông tin cuộc sống Hàn Quốc, thông tin học tập, thông tin trung tâm, phòng tư vấn, phòng dữ liệu, tin tức đa văn hóa, hoạt động webzine, hỗ trợ tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ hoặc dịch vụ phiên dịch cho các phụ nữ nạn nhân bị tình thuống khẩn cấp nhưbạo lực gia đình, bạo lực tình dục, mại dâm, v
  • Chào Hàn Quốc (cổng thông tin chính phủ điện tử dành cho người nước ngoài)
Bộ Tư pháp Dịch vụ dân sự trực tuyến, di trú, việc làm, việc làm, hướng dẫn đầu tư, sự thuận tiện trong cuộc sống, dịch vụ tư vấn và các tài liệu dân sự được cung cấp
Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc Giới thiệu văn hóa theo quốc gia
Bộ Pháp chế Cung cấp thông tin pháp lý cần thiết cho người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc bằng 12 ngôn ngữ, chẳng hạn như người nhập cư kết hôn, thị thực / hộ chiếu, bảo hiểm tai nạn lao động, lao động nước ngoài, bằng lái xe, tiền thuê nhà chuyển nhà và các giao dịch tài chính bằng 12 thứ tiếng
Cơ quan Xúc tiến Văn hóa Hải ngoại Thông tin tin tức, kinh tế, lịch sử, văn hóa và du lịch Hàn Quốc
Bộ An Ninh Hành chính Việc cấp trực tuyến các chứng nhận khác nhau do chính phủ Hàn Quốc cung cấp, thông tin toàn diện về các dịch vụ của chính phủ dành cho người lao động nước ngoài, người nhập cư kết hôn và sinh viên quốc tế
Tổng công ty Du lịch Hàn Quốc Thông tin về du lịch và lễ hội ở Hàn Quốc, nhà hàng, chỗ ở, v.v.
Công đoàn niên kim quốc dân Cung cấp thông tin liên quan đến Hưu trí quốc gia, chẳng hạn như cách tham gia và báo cáo với Hưu trí quốc gia, và cách đóng phí bảo hiểm
Cơ quan giao thông đường bộ Cung cấp dữ liệu giao thông công cộng và thông tin liên quan đến giao thông như thông tin an toàn giao thông, thông tin tai nạn giao thông, thông tin điều khiển giao thông và thông tin luật giao thông
  • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thông tin về các bệnh truyền nhiễm, thông tin sức khỏe, R&D và thông tin chính sách liên quan đến sức khỏe, v.v.
Kinh doanh bởi tư nhân Truyền hình cho người di cư MNTV Tin tức đa ngôn ngữ, tiếng Hàn hàng ngày

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동