웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Công nghiệp kinh tế

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Chính sách chính

Chính sách chủ yếu thành phố Gangneung
 • 5Mục tiêu chính
 • 15phương hướng phát triển
 • 61dự án sự nghiệp
Thành phố kinh tế con đường tơ lụa trên biển
Thành phố kinh tế con đường tơ lụa trên biển
 • 01 Vươn xa đến thành phố lưu thông đa phức hợp trong khu vực biển đông
 • 02 Thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn và tạo việc làm chất lượng tốt
 • 03 Cải thiện điều kiện sinh sống như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để phát triển bền vững v.v
Thành phố du lịch thông minh trong suốt 4 mùa
Thành phố du lịch thông minh trong suốt 4 mùa
 • 01 Tăng thời hạn lưu trú của người nước ngoài để mở rộng cơ sở hạ tầng du lịch
 • 02 Tạo thành điểm nhấn tại địa điểm du lịch chuyên biệt trong khu vực
 • 03 Thúc đẩy thành phố cơ sở du lịch có thể nâng cao sức cạnh tranh của hình thức về du lịch
 • 04 Hoàn thiện thành phố du lịch thông minh toàn cầu để kêu gọi đại hội quy mô tiêu chuẩn quốc tế.
Thành phố nghệ thuật văn hoá giáo dục sáng tạo
Thành phố nghệ thuật văn hoá giáo dục sáng tạo
 • 01 Tăng cường phát triển thương hiệu khu vực sử dụng di tích văn hoá truyền thống
 • 02 Mở rộng cơ hội hưởng ứng văn hoá cư dân
 • 03 Tăng cường sức cạnh tranh phát triển trong khu vực qua đào tạo nguồn nhân lực trong tương lại
Thành phố sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp đầy sức sống
Thành phố sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp đầy sức sống
 • 01 Chính sách hỗ trợ thực tế mà nông dân và ngư dân cảm nhận được .
 • 02 Tạo nguồn thu nhập ổn định qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng sinh hoạt cho nông dân và ngư dân
Thành phố phúc lợi cùng nhau mang lại lợi ích
Thành phố phúc lợi cùng nhau mang lại lợi ích
 • 01 Chính sách phúc lợi theo nhu cầu mà tất cả cư dân có thể nhận được
 • 02 Cải thiện dịch vụ phúc lợi thể thao xã hội qua việc xây dựng quỹ vốn xã hội sinh hoạt
 • 03 Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro không có sơ hở vì an toàn cho cư dân

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동