웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Bảo hiểm an toàn dân sự Gangneung

Bảo hiểm An toàn của người dân Gangneung là gì?

Người dân Gangneung được tự động đăng ký vào hệ thống bảo hiểm an toàn dân sự và có thể nhận được trợ giúp tài chính trong trường hợp bị thiệt hại do thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ.

Chi tiết bảo hiểm

 • Phạm vi bảo hiểm : Tất cả công dân có hộ khẩu tại Gangneung (kể cả người nước ngoài)
 • Phạm vi người nước ngoài được bảo hiểm an toàn cho công dân
  • Được đăng ký với tư cách là người nước ngoài đã khai báo cư trú trong nước tại thành phố Gangneung(Nếu địa chỉ đăng ký lưu trú tron nước là Gangnưung thì có thể thuộc về đối tượng áp dụng)
  • Người nước ngoài đã đăng ký cư trú ở Gangneung
 • Thời gian bảo hành : 2022. 7. 1. ~ 2023. 6. 30. (1 năm)
 • Phí bảo hiểm : Thành phố Gangneung trả một lần
 • Thủ tục đăng ký : Đăng ký tự động cho tất cả công dân Gangneung (※ Không có thủ tục đăng ký riêng)

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm - Phân loại, Bảo hành, Số tiền thế chấp, Nhận xét
Phân loại Bảo hành Số tiền thế chấp Nhận xét
Tử vong do thiên tai
(bao gồm cả say nắng và say nóng)
Trường hợp chết do thiên tai (bao gồm cả say nắng và say nóng) 25 triệu won Trừ những người dưới 15 tuổi
Nổ, hỏa hoạn (bao gồm cháy rừng), sập nhà, tai nạn, thương tích và tử vong Trường hợp chết do nổ, cháy, sập, tai nạn 25 triệu won 25 triệu won
Nổ, hỏa hoạn (bao gồm cháy rừng), sập nhà và thảm họa sau chấn thương Trong trường hợp 3% ~ 100% thiệt hại sau
thương tích do tai nạn nổ, cháy, sập hoặc tuyết lở
giới hạn 25 triệu won Thanh toán theo mức độ thương tật
ử vong do tai nạn đuối nước (kể cả bãi biển) Trường hợp tử vong do tai nạn đuối nước bất ngờ và ngẫu nhiên 25 triệu won Trừ những người dưới 15 tuổi

Bồi thường trùng lặp không phụ thuộc vào bảo hiểm khác.

Yêu cầu bảo hiểm

 • Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường, hãy yêu cầu công ty bảo hiểm đính kèm các tài liệu hỗ trợ sau
  • Các giấy tờ thông thường : đơn yêu cầu bảo hiểm (mẫu công ty bảo hiểm), bản sao đăng ký cư trú (để nhận dạng công dân Gangneung), bản sao sổ tiết kiệm
  • Các giấy tờ cần thiết khác như giấy chứng nhận tai nạn : ☎ 1644-9666
  • Các yêu cầu khác : Ban An toàn Thảm họa Thành phố Gangneung (☎ +82-33-640-5285) / Tổng đài Bảo hiểm An toàn Công dân(☎ 1644-9666)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동