웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Thông tin về các trường đại học và cao đẳng trong vùng

Các trường đại học ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, có các trường cao đẳng bốn năm và cao đẳng hai hoặc ba năm. Nói chung, các trường cao đẳng bốn năm học các chuyên ngành hơn là giáo dục nghề nghiệp, và các trường cao đẳng hai năm học các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc. Nếu học sinh muốn vào đại học, học sinh có thể đăng ký xét tuyển thông thường tập trung vào hồ sơ, bài luận và kỹ năng thực hành ở trường, hoặc có thể đăng ký xét tuyển thông thường tập trung vào kết quả điểm đánh giá bài thi kiểm tra năng lực vào đại học, là kết quả của việc thi kiểm tra năng lực học đại học. Vì phương pháp chọn sinh viên hơi khác nhau tùy thuộc vào trường học, tuyển sinh và hội đồng tuyển sinh, sinh viên nên nộp đơn sau khi xem xét hướng dẫn tuyển sinh của từng trường đại học. Một số trường đại học có một hệ thống chấp nhận 'con cái của các gia đình đa văn hóa' làm tiêu chuẩn đăng ký, ‘người nước ngoài có bố mẹ đều là người nước ngoài" hoặc "công dân nước ngoài, người nước ngoài hoặc di cư kết hôn đã hoàn thành tất cả các chương trình học tương đương với giáo dục tiểu học và trung học của Hàn Quốc ở nước ngoài" có thể đăng ký 'tuyển chọn đặc biệt cho công dân HQ cư trú tại nước ngoài hoặc người nước ngoài'.

Thông tin về các trường đại học ở Gangneung

Thông tin về các trường đại học ở Gangneung - Phân loại, STên trường, Vị trí, Điện thoại
Phân loại Tên trường Vị trí Điện thoại
Đại học Cơ sở Gangneung của Đại học Công giáo Gwandong 24, Beomilro 579beongil, Thành phố Gangneung, Gangwondo +82-33-649-7114
Cơ sở Gangneung của Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 7 Jukheongil, Thành phố Gangneung, Gangwondo +82-33-649-7001
Cao đẳng Đại học Yeongdong Gangneung 357 Gongjero, Thành phố Gangneung, Gangwondo +82-33-649-0114
Đại học tỉnh lập Gangwon 270, Yeonjuro, Jumunjineup, Thành phố Gangneung, Gangwondo +82-33-649-8000

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동