웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Hỗ trợ gia đình đơn thân

Hỗ trợ cho các gia đình đơn thân

Số lượng các gia đình đơn thân đang gia tăng do ly hôn, mất mát và khó khăn về tài chính. Về vấn đề này, nhiều hệ thống hỗ trợ khác nhau đã được chuẩn bị và triển khai để các gia đình đơn thân ổn định cuộc sống và tự giúpcánh sinh.

Đủ điều kiện

 • Gia đình đơn thân (mẹ và con, bố và mẹ) : Gia đình gồm mẹ chồng hoặc mẹ chồng không có vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi (dưới 22 tuổi khi đi học)
 • Gia đình ông bà : Là gia đình mà ông bà (ông bà) nuôi con mà hầu như không có sự hỗ trợ của bố mẹ (dưới 18 tuổi, dưới 22 tuổi khi đi học).
 • Gia đình đơn thân dành cho thanh thiếu niên : các gia đình gồm cha hoặc mẹ có cha hoặc mẹ dưới 24 tuổi

Tiêu chí lựa chọn

 • Gia đình có bố mẹ đơn thân và ông bà : 52% hoặc ít hơn thu nhập trung bình tiêu chuẩn (thu nhập được công nhận)
 • Các gia đình thanh thiếu niên có bố mẹ đơn thân : 60% hoặc thấp hơn thu nhập trung bình tiêu chuẩn (thu nhập được công nhận)

Chi tiết hỗ trợ (hỗ trợ trong phạm vi ngân sách)

 • Chi phí cấp dưỡng con cái : Trẻ em dưới 18 tuổi, 200.000 KRW mỗi tháng
 • Hỗ trợ nuôi con bổ sung : 50.000 won mỗi tháng cho trẻ em dưới 5 tuổi của các gia đình bố mẹ đơn thân chưa kết hôn trên 25 tuổi và ông bà
 • Phí hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông : 100.000 won mỗi năm cho học sinh tiểu học (50.000 won mỗi năm cho nửa đầu và nửa sau)
 • Hỗ trợ cho sinh viên năm nhất đại học : 1,7 triệu won / người
 • Chi phí nhiên liệu sưởi ấm : 350.000 won cho mỗi hộ gia đình mỗi năm
 • Trợ cấp sinh hoạt : Các hộ gia đình có bố mẹ đơn thân có thu nhập thấp được nhận vào cơ sở phúc lợi gia đình chỉ có bố mẹ đơn thân, 50.000 won cho mỗi hộ gia đình mỗi tháng
 • Hỗ trợ thanh thiếu niên đơn thân tự lập (dưới 60% thu nhập trung bình tiêu chuẩn)
  • Chi phí nuôi con : 350.000 won mỗi tháng
  • Hỗ trợ giáo dục cho GED : dưới 1,54 triệu won mỗi năm
  • Chi phí giáo dục học sinh trung học : chi phí thực tế
 • Hỗ trợ tự giúpcủa thanh thiếu niên đơn thân (người nhận trợ cấp sinh kế và y tế) Trợ cấp thúc đẩy khả năng tự lập : 100.000 won mỗi tháng
 • Hỗ trợ khác : Nhận vào cơ sở phúc lợi gia đình chỉ có cha hoặc mẹ

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동