웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về công việc thị chính

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Lời chào

thị trường Gangneung Ông Kim Honggyu thị trường Gangneung Ông Kim Honggyu
Những người dân thân yêu và được kính trọng của Gangneung, Rất hân hạnh được gặp các công dân ạ! Tôi là Kim Hong-kyu, thị trường Gangneung.

Tôi xin cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn tới các công dân của TP Gangneung, những người đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách quản lý hành chính thành phố Gangneung trong tương lai dù vẫn còn thiếu sốt.

Trong quá khứ, thành phố Gangneung của chúng ta đã dừng lại và đôi khi thất vọng, nhưng bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại, lấy niềm vui thành tựu cũng như nỗi đau thất bại làm tài sản.

Chúng ta phải chấm dứt 'thời đại xung đột' và chuyển sang 'thời đại đối thoại và đại hòa hợp'. Chúng ta cần vượt ra khỏi sự ‘tự túcvà sống sót riêng”’ của việc dẫm đạp lên nhau và đứng lên với ‘tinh thần xóm giềng’ chia sẻ hạt đậu.

Khi xây dựng lại Gangneung đầu tiên, bạn và tôi không nên tách biệt, và tất cả công dân nên trở thành chúng ta, thông qua hợp tác và hòa hợp, trên tinh thần đối thoại và hòa hợp, giải quyết xung đột giai cấp, thế hệ và khu vực, và trở thành một cộng dong.

Với sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân, thành phố Gangneung phát triển cao hơn mỗi ngày. Chúng tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của từng người và mọi người dân, tìm đường đi trên thực địa và tìm kiếm câu trả lời.

Đừng bỏ qua quá khứ.
Đừng lo lắng về kỷ nguyên sắp tới.
Chúng tôi muốn tìm ra cách tối ưu và tốt nhất trong lĩnh vực hiện nay.

′Hành chính tích cực, lấy người dân làm trung tâm′ là lý do thắp sáng ngọn đèn.

Kính thưa quý công dân!

Hãy tham gia cùng chúng tôi.
Hãy dong hành cùng tôi.

Tôi chỉ nhìn vào các công dân,
Chúng tôi sẽ chạy mà không do dự vì hạnh phúc của công dân.

Chính quyền địa phương Hong-gyu Kim được bầu cử phổ biến lần thứ 8 là một chính quyền thành phố lắng nghe và được lãnh đạo bởi người dân, bản thân tôi và các quan chức nhà nước.

「Trung tâm của Hàn Quốc, trung tâm của Gangwon-do」 Cuộc hành trình vĩ đại của Gangneung bắt đầu.
Hãy mở ra kỷ nguyên của Jeil Gangneung nhân phẩm và đầy hy vọng.

Xin chân thành cảm ơn.

2022. 7. 1. Thị trưởng TP Gangneung Kim Hong-kyu

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동