웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Visa

Thị thực

Người nhập cảnh vào Hàn Quốc phải có thị thực phù hợp với mục đích viếng thăm như công tác, du lịch, học tập và được đính kèm vào hộ chiếu cá nhân. Việc nhập cảnh có thể bị từ chối bất chấp tình trạng thị thực.

Các loại thị thực theo mục đích nhập cảnh

Ngoại giao (A-1), Viên chức Ngoại giao (A-2), Thỏa thuận quốc tế (A-3), Báo cáo tin tức ngắn hạn (C-1), Chuyến thăm ngắn hạn (C-3), Nhân viên ngắn hạn (C-4), Văn hóa nghệ thuật (D-1), Sinh viên (D-2) Đầu tư nước ngoài (D-8), Thương mại Quốc tế (D-9), Giáo sư (E-1), Giảng viên Ngoại ngữ (E-2) ), Nhà nghiên cứu (E-3), Người hướng dẫn kỹ thuật / Kỹ thuật viên (E-4), Chuyên gia (E-5), Nghệ sĩ (E-6), Kỹ năng quốc gia (E-6) Đồng bào cư trú nước ngoài(F-4), Định cư (F-5), Di cư kết hôn (F-6), Lưu trú khác (G-1), Kỳ nghỉ làm việc (H-1), Chuyến thăm làm việc (H-2)

Cách được cấp thị thực

 • Nơi nộp đơn
  • Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hàn Quốc tại quốc gia cư trú (khu vực)
 • Người nộp đơn
  • Bản thân người nước ngoài hoặc cơ quan xin thị thực (công ty du lịch được chỉ định)
 • Tài liệu yêu cầu
  • Đơn xin cấp hộ chiếu và thị thực
  • Các giấy tờ cần nộp cho từng tình trạng cư trú (có thể chuẩn bị các tài liệu tùy theo các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동