웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc
  • Chương trình học của Hàn Quốc bao gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học (2 năm đối với cao đẳng). Trong đó, 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở là bắt buộc và được giáo dục miễn phí.
  • Mỗi trường học thực hiện một chương trình giáo dục chia một năm thành hai học kỳ. Học kỳ đầu tiên từ ngày 1 tháng 3 đến ngày do hiệu trưởng quy định về số ngày học, ngày nghỉ và hoạt động của chương trình, và học kỳ thứ hai là từ ngày sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên đến khi kết thúc của tháng Hai năm sau. Nói chung học kỳ đầu tiên bắt đầu vào đầu tháng Ba và học kỳ thứ hai bắt đầu vào cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín. Chương trình học ở tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức và vận hành theo phương thức chia thành các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Trường tiểu học ở Hàn Quốc

Trường tiểu học là 6 năm. Năm tiếp theo là năm đứa trẻ tròn 6 tuổi (tương ứng với 8 tuổi ở tuổi Hàn Quốc). Ở Hàn Quốc, em bé sơ sinh tròn 1 tuổi vào năm mà họ sinh ra và bước sang tuổi thứ 2 vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Các bé sinh ngày 31/12/2016 sẽ bước sang tuổi thứ 2 vào ngày 1/1/2017.) Trẻ em phải đi học tiểu học từ ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, có thể nhập học từ năm sau năm trẻ em tròn 5 hoặc 7 tuổi. Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc và miễn phí, và bố mẹ có nghĩa vụ ghi danh cho con em mình vào trường tiểu học và cho phép chúng theo học cho đến khi chúng tốt nghiệp tiểu học. Nếu bố mẹ không cho con đi học tiểu học, bố mẹ ấy có thể bị phạt.

Trường trung học cơ sở ở Hàn Quốc

Khóa học trung học cơ sở là 3 năm. Các trường trung học cơ sở phân bổ các trường nhập học theo khu vực và nhóm trường, trong trường hợp các khu vực có khoảng cách và giao thông đi lại cực kỳ bất tiện, các trường được phân bổ theo khu vực trung học cơ sở do Giám đốc Giáo dục quy định. Trường trung học cơ sở, giống như trường tiểu học, là giáo dục bắt buộc và miễn phí. Bố mẹ phải cho con cái vào trường THCS và giữ chúng ở đó cho đến khi chúng tốt nghiệp THCS. Nếu bố mẹ không cho con đi học trung học cơ sở, con có thể bị phạt.

Trường trung học ở Hàn Quốc

Khóa học trung học là 3 năm. Những học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc vượt qua bài kiểm tra được công nhận là có học lực tương đương với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chẳng hạn như GED, v.v., có thể vào học trung học phổ thông. Có bốn loại trường: trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên biệt, trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông tự chủ. Phương pháp chọn học sinh khác nhau tùy theo thành phố / tỉnh hoặc loại trường. Để giảm bớt gánh nặng chi phí giáo dục, giáo dục trung học phổ thông miễn phí, cung cấp miễn phí nhập học, học phí, hỗ trợ vận hành trường và sách giáo khoa, đang được triển khai cho học sinh lớp 2 và lớp 3 vào năm 2020 và sẽ được mở rộng cho tất cả lớp vào năm 2021. Tuy nhiên, một số trường tư thục (trường trung học tư thục tự chủ, một số trường trung học phổ thông chuyên biệt, v.v.) nơi hiệu trưởng ấn định phí đầu vào và học phí được miễn học phí.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동