웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Quốc tịch / Nhập tịch

Cấp quyền cư trú vĩnh viễn (F-5)

Đối với những người đủ điều kiện để có tư cách định cư, bạn có thể nộp đơn xin địch cư (F-5) tại cơ quan cục quản lý XNC, cơ quan người nước ngoài (văn phòng / chi nhánh) có thẩm quyền về nơi cư trú bằng cách chuẩn bị các giấy tờ cho từng tư cách cư trú.

 • Hồ sơ cần thiết khi đăng ký tư cách cư trú vĩnh viễn
  • Hồ sơ chứng minh địa chỉ lưu trú
  • Lệ phí 200.000 won(tính riêng lệ phí xin cấp thẻ đăng ký người nước ngoài là 30,000won)

Trường hợp không liên tục duy trì quan hệ hôn nhân và trường hợp kiều bào có quốc tịch nước ngoài có vợ/ chồng là công dân Đại Hàn Dân Quốc (kiều bào có quốc tịch nước ngoài có đủ điều kiện nhập quốc tịch) có hồ sơ cần chuẩn bị và điều kiện đăng ký khác nên cần phải hỏi tại Trung tâm Hướng dẫn Tổng hợp dành cho người nước ngoài (☎ 1345)

Nhập tịch

Người nước ngoài chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu nhập tịch.

 • Các giấy tờ cần thiết để đăng ký Nhập quốc tịch thuận lợi (Kết hôn)
  • Hộ chiếu
  • Phí : 300,000 won
  • Lý lịch Tư pháp tại quốc gia người đăng ký
  • Giấy tờ xác nhận cá nhân hoặc gia đình mình sống cùng có khả năng duy trì sinh kế
  • Đơn đăng ký xin nhập quốc tịch (Dán 1 ảnh màu 3.5cm x4.5cm, có thể tải xuống từ trang Web)
  • Giấy xác minh nhân thân với tư cách người hoa gốc Hàn (Joseonjok) đối với người hoa gốc Hàn (Joseonjok)
  • Tài liệu chứng minh quan hệ gia đình ở nước mình cùng bản thông báo quan hệ gia đình sẽ thông báo cho tòa án

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동