웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Khai báo cư trú cho người Hàn Quốc ở nước ngoài

Thẻ khai báocư trú trong nước của đồng bào ở nước ngoài

Đồng bào ở nước ngoài là ai?

Người Hàn Quốc ở nước ngoài và đồng bào có quốc tịch nước ngoài đáp ứng các yêu cầu nhất định và không áp dụng đối với người Hàn Quốc tạm trú ở nước ngoài.

Thẻ khai báocư trú trong nước của đồng bào ở nước ngoài

Nếu muốn ở lại Hàn Quốc hơn 90 ngày và muốn đủ điều kiện để được cấp thị thực F-4 thì phải chứng minh rằng mình đã từng là công dân Hàn Quốc hoặc có cha mẹ hoặc ông bà đã từng là công dân Hàn Quốc.

Cách được cấp và tài liệu yêu cầu

 • Nộp đơn phải được thực hiện trực tiếp tại văn phòng cục quản lý XNC tại địa bản.
 • Các tài liệu và hồ sơ cần thiết khác nhau tùy từng trường hợp, vì vậy để biết thêm thông tin về trình độ và thủ tục, phải liên hệ với văn phòng cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa bản.

Khai báo thay đổi nơi cư trú đối với đồng bào định cư ở nước ngoài

 • Khi thay đổi nơi cư trú, phải khai báo với toà thị chính thành phố(si), huyện(gun) hoặc quận(gu) hoặc văn phòng quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi.
 • Vi phạm luật này sẽ bị phạt theo Điều 6 của Đạo luật về đồng bào ở nước ngoài.

Cách khai báo thay đổi nơi cư trú và các giấy tờ cần thiết

 • Hộ chiếu và giấy báo cư trú trong nước của đồng bào ở nước ngoài, Khai cáo về việc thay đổi nơi cư trú tại Hàn Quốc
 • Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi nơi cư trú (thư bưu điện, hợp đồng thuê nhà, bằng chứng về nơi cư trú được cung cấp, v.v.)

Hoàn trả bản khai báo cư trú trong nước cho đồng bào ở nước ngoài

 • Đồng bào định cư ở nước ngoài phải trả lại thẻ khai báo cư trú trong nước cho Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc nếu không cần thẻ khai báo cư trú trong nước trong trường hợp như sau:.
  • Khi đồng bào ở nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc
  • Trường hợp đồng bào ở nước ngoài bị mất tư cách lưu trú
  • Trường hợp xuất cảnh mà không có ý định nhập cảnh lại trong thời gian lưu trú theo tư cách đồng bào định cư ở nước ngoài

Nếu không trả lại thẻ khai báo cư trú trong nước trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc, có thể bị phạt tiền.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동