웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Khai báo thay đổi nơi ở/lưu trú

Khai báo thay đổi nơi lưu trú cho người nước ngoài đã đăng ký

Đối tượng

Người nước ngoài chuyển nơi cư trú giữa những người đăng ký nước ngoài

Thời hạn khai báo

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển nơi ở

Sau 15 ngày, phải khai báo với văn phòng cục quản lý XNC tại địa bản

Người chịu trách nhiệm khai báo

Những người thuộc 'Quy định về Đại diện Nộp đơn và Nhận các Giấy phép Cư trú, v.v.' như bản thân, người hôn phối của bản thân, người nhà, người bảo lãnh thân phần v.v

Các tài liệu cần nộp

Đơn, chứng minh thư, giấy tờ chứng minh nơi lưu trú

Cơ quan xử lý
  • Các Văn phòng cục quản lý XNC tại địa bản có thẩm quyền đối với nơi ở mới (Văn phòng cục quản lý XNC Chuncheon, cơ quan người nước ngooài, chi nhánh Donghae trong trường hợp địa bản TP. Gangneung)
  • Văn phòng Si / Gun / Gu hoặc văn phòng Eup / Myeon / Dong có thẩm quyền đối với nơi ở mới

Khai báo chuyển đổi quốc tịch nước ngoài của người Hàn Quốc

Mục tiêu

Công dân nước ngoài đã chuyển nơi cư trú giữa các công dân nước ngoài

Thời hạn khai báo

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chuyển nơi ở

Sau 14 ngày, hãy khai báo với văn phòng nhập cư khu vực

Người chịu trách nhiệm khai báo

Những người thuộc ‘Quy định về Đại diện Nộp đơn xin và Nhận các Giấy phép Cư trú khác nhau’, chẳng hạn như người nộp đơn, vợ / chồng, gia đình và người bảo lãnh của họ

Cơ quan xử lý
  • Các Văn phòng Nhập cư Khu vực có thẩm quyền đối với nơi ở mới (Văn phòng Nhập cư Chuncheon, Văn phòng Chi nhánh Donghae có trụ sở tại Thành phố Gangneung)
  • Toà thị chính thành phố(si), huyện(gun) hoặc quận(gu) có thẩm quyền đối với nơi ở mới

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동