웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Khí hậu

Natural Environment
Khí hậu của Gangneung

Thành phố Gangneung nằm ở sườn Đông của dãy núi Baekdudaegan trải dài từ bắc xuống nam và cách bờ biển phía Đông 6 km nên có khí hậu của vùng biển.
So với các vùng khác do những đặc điểm địa lý này nơi đây có mùa hè mát mẻ và mùa đông ấm áp, chênh lệch nhiệt độ hàng năm là rất nhỏ.

Vì mùa xuân và mùa thu ngắn và mùa hè có lượng mưa liên tục và nhiệt độ thấp nên bạn cần mang theo áo khoác mỏng.
Gió mạnh thường xuyên xảy ra vào mùa đông và mùa xuân vì vậy cần mang theo khẩu trang hoặc kính râm để chống gió bụi và giữ ấm.

Nhiệt độ trung bình hàng năm của Gangneung là 13,5 °C và chênh lệch nhiệt độ hàng năm là 24,1°C.
Nhiệt độ tối cao trung bình vào tháng 8 là 28,6°C (tháng nóng nhất) và nhiệt độ tối thiểu trung bình vào tháng 1 (tháng lạnh nhất) là 2,7°C.
Lượng mưa trung bình hàng năm là 1444,9mm và lượng mưa vào mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8) là 661,6mm, chủ yếu là tập trung vào mù hè chiếm đến 46% lượng mưa hàng năm.
Tốc độ gió trung bình hàng năm là 2,6m/s, tốc độ gió trung bình tháng cao nhất vào tháng 1 là 3,4m/s.
Lượng mưa hàng năm và hàng tháng(1991~2020)
Lượng mưa theo năm(1991~2020)
Lượng mưa hàng tháng(1991~2020)
Nhiệt độ hàng tháng và tốc độ gió trung bình(1991~2020)
Nhiệt độ hàng tháng(1991~2020)
Tốc độ gió trung bình(1991~2020)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동