웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Ngày ở Gangneung

Theo thống kê vào tháng 12 năm 2021

Dân số

215,603

Mật độ dân số : 207
Số hộ gia đình

101.424hộ gia đình

2,1 người / hộ
Chuyển đến

31.595

1 ngày : 86,6 người
Chuyển đi

30,983

1 ngày : 84,9 người
Sinh

950người

1 ngày : 2,6 người
Tử vong

1,709người

1 ngày : 4,7 người
Kết hôn

801

1 ngày : 2,2 người
Ly hôn

415người

1 ngày : 1,1 người
Công chức nhà nước

1.419người

số người phục vụ/từng công chức : 150 người
Giáo viên

3.020người

số người phục vụ/từng giáo viên: 17,4 người
Nhân viên y tế

3,395người

số người phục vụ/từng nhân viên y tế : 67,2 người
Cơ sở y tế

242địa điểm

số người phục vụ/từng cơ sở : 899,6 người
Diện tích canh tác

7.012ha

Rẫy 4.818ha / Ruộng 2.194ha
Đường bộ

98.870m

Tỷ lệ làm đường : 93,7%
Tỷ lệ cấp nước

95,1%

Lượng nước cung cấp mỗi ngày / người : 478l
Sử dụng điện

1.978.526MWh

1 ngày : 5,256,2MWh
Số lượng khách du lịch

2.152.000người

Trung bình hàng ngày : 5.896 người
Xử lý rác thải

2.446tấn

Trung bình hàng ngày : 6,7 tấn
Quy mô ngân sách

1,591,220triệu won

Mỗi người : 7.380.324 won
Thu thuế địa phương

246,141triệu won

Mỗi người : 1.141.634 won

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동