웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Công nghiệp kinh tế

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Ưu đãi đầu tư

Sự ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế tự do duyên hải biển Đông

TP Gangneung sẽ hỗ trợ cho Khu kinh tế tự do duyên hải biển Đông để mời đầu tư với nhiều ưu đãi.

Giảm thuế

 • Thuế nhập khẩu
  • Hàng hóa vốn nhập khẩu: Miễn 100% trong 5 năm
 • Thuế chuyển nhượng và thuế tài sản (thuế địa phương)
  • Cơ sở sản xuất, du lịch, giải trí, hội nghị quốc tế, cơ sở đào tạo thanh niên, cơ sở hậu cần, cơ sở y tế, R&D: 5 năm miễn 100% + 2 năm giảm 50%
  • Kinh doanh công nghệ công nghiệp động cơ tăng trưởng mới: 5 năm miễn 100% + 2 năm giảm 50%
  • Đối với viện nghiên cứu liên kết với công ty (doanh nghiệp vừa nhỏ): Giảm 60% thuế mua lại, giảm 50% thuế tài sản
  • Các trường hợp khác: Giảm 35% thuế mua lại và thuế tài sản

Hỗ trợ đất đai(địa điểm vị trí)

 • Giảm tiền thuê nhà
  Hỗ trợ đất đai(địa điểm vị trí)Giảm tiền thuê nhà) - Đầu tư nước ngoài (10 triệu đô la), Số lượng nhân viên (người / ngày), Tỷ lệ xuất khẩu (%), Miễn và giảm tiền thuế
  Đầu tư nước ngoài (10 triệu đô la) Số lượng nhân viên (người / ngày) Tỷ lệ xuất khẩu (%) Miễn và giảm tiền thuế
  2 300 100 100%
  1~2 200~300 75~100 75%
  0.5~1 100~200 50~75 50%
 • Giảm tiền thuê nhà
  • Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Có thể được mua thông qua các hợp đồng tư nhân và chi phí giá gốc (tài sản quốc gia và công cộng)

Hỗ trợ tiền mặt

 • Điều kiện
  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nước với tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài từ 30% trở lên
  • Xây dựng mới / mở rộng các nhà máy liên quan đến sản xuất bộ phận và vật liệu công nghệ cao, /cơ sở R&D (luôn tuyển dụng ít nhất 5 nhà nghiên cứu cấp thạc sĩ hoặc tiến sĩ), v.v.
  • Chi tiết hỗ trợ: 30% số tiền đầu tư (trong trường hợp R&D 40%), được xác định thông qua đàm phán

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng

 • Hỗ trợ cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, sân bay, bến cảng, công trình cấp thoát nước, cơ sở xử lý chất thải, v.v.: 50% từ ngân sách chính phủ (100% khi được Ủy ban Khu tự do Kinh tế thông qua)

Những hỗ trợ khác

 • Nới lỏng quy chế về lao động : xoá bỏ các chế độ bắt buộc ưu đãi như người tàn tật, loại trừ các quy chế về thời gian và loại công việc của người lao động được phái cử, và cho phép nghỉ không lương
 • Giao dịch ngoại tệ thoải mái : Cho phép các giao dịch ngoại tệ không cần khai báo trong giới hạn 20.000 đô
 • Hỗ trợ hành chính : Hỗ trợ hành chính một cửa(One stop-xử lý hành chính tại một địa điểm), dịch vụ tài liệu chính thức bằng tiếng nước ngoài được cung cấp theo yêu cầu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동