웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Đăng ký và lưu trú cho người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Đối tượng và thời gian của đăng ký người nước ngoài
 • Khi người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc và cư trú quá 90 ngày thì trong 90 ngày đó phải đăng ký người nước ngoài.
 • Trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc mà trường hợp bạn được ban cho tư cách lưu trú hoặc nhận được sự đồng ý cho phép thay đổi tư cách lưu trú thì đồng thời tại thời điểm nhận được tư cách đó thì bạn phải đăng ký người nước ngoài giống với tư cách đã được ban cho
Hồ sơ cần thiết
 • Hộ chiếu
 • Hồ sơ chứng nhận địa chỉ lưu trú
 • Lệ phí xin cấp thẻ đăng ký là 30,000won(tiền mặt)
 • Ảnh hộ chiếu (3.5cm x 4.5cm) 1 tấm
 • Phiếu Đăng ký Tổng hợp (có đặt tại Sở xuất nhập cảnh · người nước ngoài (Văn phòng) mẫu hồ sơ số 34)
Đăng ký và cấp Thẻ Đăng ký Người nước ngoài

Việc đăng ký và cấp(cấp lại)thẻ đăng ký người nước ngoài có thể đăng ký tại Sở xuất nhập cảnh · người nước ngoài (Văn phòng) có thẩm quyền tại nơi lưu trú

cư trú

Gia hạn thời hạn cư trú
 • Người nước ngoài khi quá thời hạn cư trú được cho phép mà muốn tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc thì phải đăng ký gia hạn trong thời gian 4 tháng trước ngày hết hạn cho đến ngày hết hạn.
 • Trường hợp sau khi hết hạn mới đăng ký sẽ phải nộp tiền phạt.
Hồ sơ cần thiết
 • Phiếu Đăng ký Tổng hợp
 • Hồ sơ chứng nhận địa chỉ lưu trú
 • Tài liệu đính kèm theo tư cách lưu trú
 • Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài (trường hợp đã có thẻ đăng ký người nước ngoài)
 • Lệ phí 60.000 KRW (Trường hợp người kết hôn di trú(F-6) là 30,000won))

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동