웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Du lịch văn hoá

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Hướng dẫn viên thông minh

Hướng dẫn viên du lịch thông minh là gì?

Ứng dụng Hướng dẫn viên thông minh du lịch Gangneung (hướng dẫn bằng âm thanh) dành cho khách du lịch không trực tiếp, cung cấp hướng dẫn bằng âm thanh cho 51 địa điểm tại 33 điểm du lịch bằng 6 ngôn ngữ.

Hướng dẫn viên du lịch thông minh tiện lợi

Có thể nhanh chóng nhận được thông tin du lịch muốn theo khu vực/chủ đề.

Có thể tìm thấy các điểm du lịch ở Gangneung dễ dàng hơn thông qua hướng dẫn bản đồ.

Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng này với 6 phiên bản ngôn ngữ.

Có thể nghe những câu chuyện ẩn giấu của các điểm du lịch với hướng dẫn bằng âm thanh.

Hướng dẫn một cách chu đáo đến các điểm du lịch kề cận.

Nếu cài đặt T-map và Kakao-map, từ nơi khởi hành đến nơi đến sẽ rất tiện lợi.

Cách tải xuống
  1. 1Tìm kiếm ứng dụng ‘Hướng dẫn viên thông minh du lịch Gangneung’(‘강릉관광스마트가이드’) trên Google Play (Android) và App Store (Ios) và cài đặt và chạy ứng dụng đó (* miễn phí phí cài đặt)
  2. 2Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn tải xuống trong số 6 ngôn ngữ
  3. 3Chọn một trong 33 điểm du lịch
  4. 4Nhấn vào tham quan bản đồ hoặc tham quan theo chủ đề ở cuối màn hình để được hướng dẫn các khóa học tham quan theo chủ đề
  5. 5Nhấn vào nút phát trên trang chi tiết địa điểm du lịch để chạy hướng dẫn bằng âm thanh

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동