웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Bảo hiểm xe đạp dân sự Gangneung

Bảo hiểm xe đạp dân sự Gangneung

Thành phố Gangneung đã đăng ký bảo hiểm xe đạp cho mọi công dân. Xe đạp, yên tâm sử dụng! Thành phố Gangneung đặt sự an toàn của công dân Gangneung lên hàng đầu.

Chi tiết hợp đồng bảo hiểm

 • Chủ hợp đồng bảo hiểm : Tòa thị chính Gangneung
 • Người được bảo hiểm : Bất kỳ công dân nào đăng ký cư trú tại Thành phố Gangneung, Người sử dụng xe đạp công cộng ở Gangneung
 • Trong trường hợp là người nước ngoài, địa chỉ thành phố Gangneung phải được liệt kê trong giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài hoặc địa chỉ thành phố Gangneung trên thẻ đăng ký cư trú của người nước ngoài mới đủ điều kiện.
 • Người thụ hưởng bảo hiểm : người được bảo hiểm (trong trường hợp chết là người thừa kế hợp pháp)
 • Thủ tục đăng ký : Đăng ký tự động cho tất cả công dân Gangneung (※ Không có thủ tục đăng ký riêng)
 • Thời hạn bảo hiểm : 2022. 3. 18. ~ 2023. 3. 17. (1 năm)
 • Công ty bảo hiểm : DB Insurance Co., Ltd. TEL 1899-7751

Quy trình xử lý tai nạn bảo hiểm xe đạp

 • 01
  Tai nạn xe đạp được bảo hiểm(899-7751)
 • 02
  Yêu cầu qua điện thoại đến công ty bảo hiểm (gửi đơn đăng ký và các tài liệu kèm theo)
 • 03
  Yêu cầu bảo hiểm
 • 04
  Đánh giá công ty bảo hiểm
 • 05
  Xử lý bồi thường (chuyển tiền vào tài khoản của người được bảo hiểm)

Chi tiết hỗ trợ (hỗ trợ trong phạm vi ngân sách)

 • Các giấy tờ thông thường : yêu cầu bảo hiểm, đăng ký cư trú, v.v. bản sao (giới thiệu), bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận y tế ban đầu
 • Bồi thường chẩn đoán : Sơ đồ điều trị y tế ban đầu, giấy chứng nhận y tế (trên 4 tuần), xác nhận nhập viện (trong trường hợp nhập viện)
 • Tử vong : giấy chứng tử, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy ủy quyền
 • Khuyết tật tuần tự : Chẩn đoán khuyết tật theo phần tiếp theo
 • Tiền phạt, chi phí quốc phòng và trợ cấp xử lý tai nạn giao thông : Liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn
 • Các yêu cầu khác : Bộ phận xây dựng thành phố Gangneung(☎ +82-33-640-5508) / DTổng đài của Công ty TNHH Bảo hiểm DB (☎ 1899-7751)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동